Cihazınız Desteklenmiyor!
Sıradan bir bildirim içeriği...
Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Yasal metni görmek için tıklayın.
Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete girmiştir, lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın...
Ana Sayfa

Malatya Belediyesi UTM Projesi Kapsamında Quedra Log Yazılımı Kullanıldı

Malatya Belediyesi, tüm bilişim alt yapısı ile ilgili projeler kapsamında yerel ağı ve bağlı noktalarını Clavister UTM cihazları ile koruma altına almış; binlerce iç kullanıcısı ile ilgili kanuni log raporlamalarını ise Quedra Log Yönetim yazılımları ile sağlamaktadır.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır yönetiminde ciddi, donanımlı, yetkin bir ekip ile emsali belediyelere örnek olacak e-Belediye uygulamalarını birer birer gündeme alan Malatya Belediyesi, tüm e-Belediye hizmetlerini Clavister UTM cihazları ile koruma altına aldı.

Yeni Ağ Güvenlik tedbirleri ve zorunlu kanuni log çözümü ile ilgili teknik bilgi veren Malatya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü İsmail Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın göreve geldikten sonra gündeme getirdiği Malatya Kent Bilgi Sistemi Projesinin ardından Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak “Malatya Akıllı Kent Oluyor” söyleminden yola çıktıklarını belirtti. İsmail Güney ayrıca "Malatya Akıllı Kent Oluyor söyleminin arkasını çok hızlı bir şekilde doldururken aynı zamanda işin temelinde yer alan ‘Siber Güvenlik’ tedbirlerinin de doğru zamanda alınması gerekliliği, bizi işin yapı taşları olan sağlam temelli bir network yapısı kurmaya yöneltti" sözleri ile belediyenin "sadece şehir imar eden değil aynı zamanda kent insanlarının hayatını her yönde kolaylaştıran bir kavram" olduğunu vurguladı.
 
MALATYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Müdürlüğü, Malatya Belediyesi uhdesinde bulunan bilgisayar, yan elemanları ve yazılımların problemsiz bir şekilde sürekli çalışmasını temin ederek, hizmet birimlerinin, halkımıza hizmetlerini aksatmadan idamesini sağlar.
 
Faaliyetler :
* Malatya Belediyesi Resmi İnternet sitesinin yapımı ve düzenlenmesi
* Malatya belediyesinin tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak ve yönlendirmek
* Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak.
* Sistem geliştirme ve kurma çalışmalarını yönlendirmek, gerektiğinde proje yöneticiliği yapmak, yazılım ve donatım tespiti yaparak kablo alt sistemini oluşturmak.
* Sistem yazılımının kullanımıyla ilgili standartları saptamak.
* Bilginin optimum denetimini ve güvenliğini sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlamak.
* Tam, doğru ve verimli bilgisayar programlarını geliştirmek,
* Sistem bölümlerinin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını test etmek.
* Geçerli programlama dillerini, program yazma ve işletme yöntemlerini yakından izleyerek, güncelleştirmek.
* Belediye birimlerinde kurulu bulunan bilgisayar ağları ile bu ağlarda çalışan cihazların bakım onarım işlerini yapmak.
* Birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama yazılımlarını tespit etmek, mevcut iş ve işlemleri analiz ederek yazılımları kodlamak, veri girişlerini yapmak.
* Cihazları uygun yere monte etmek, işletim sistemini ve uygulama programlarını yüklemek, uç kullanıcı ayarlarını yapmak, yazıcı ve dosya paylaşımlarını hazırlamak, deneme ile sistemi test etmek, kullanıcıları eğitmek sistemin çalışma verimini izlemek.
* Veri tabanı yapısını ve kullanım standartlarını tanımlamak.
* En uygun donanım/yazılım yapısını bularak en uygun maliyet/performans oranına erişmek.
* Standartların kullanımını değerlendirmek, gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlamak